Video Clip
Tỷ lệ tham gia đơn hàng mộc nội thất tại MD Việt Nam là 3 người sẽ chọn 1. Trong đó các TTS đều trải qua các bài thi cơ bản như: phỏng vấn, thi thể lực, kiểm tra tay ...
Hiện tại MD Việt Nam có 8 trung tâm đào tạo tại Việt Nam với cơ sở vậy chất khang trang, trang thiết bị học tập hiện ...
Mặt trát phải phẳng (không gổ ghề, lồi lõm) cả theo chiều đứng và chiều ngang là những tiêu chí đánh giá trát tường đúng tiêu chuẩn tại MD Việt ...
Phần thi tay nghề đơn hàng đóng gói hàng hóa của TTS MD Việt Nam yêu cầu các ứng viên đóng hộp thùng cát tông nhanh, gọn ...