Lựa chọn công nhân VN

Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia thuộc châu Á nên có nhiều nét tương đồng về văn hóa, con người. Tuy nhiên khác biệt rất lớn ở chỗ Nhật Bản là cường quốc với các công nghệ hàng đầu thế giới, còn Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nền kinh tế phát triển chậm hơn, người dân lao động còn nghèo, tiếp cận công nghệ kém và vấn đề tìm kiếm việc làm luôn gặp nhiều khó khăn.

Tại sao lao động Việt Nam mong muốn sang Nhật Bản làm việc:

 • Có thu nhập cao hơn

 • Học hỏi kinh nghiệm, công nghệ, văn hóa làm việc

 • Giải quyết nhu cầu việc làm

 • Học tiếng và phát triển sự nghiệp


Theo số liệu năm 2016*

Với Việt Nam:

 • Dân số: 95.261.000 người

 • GDP (tính theo sức mua): 595 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 200,4 tỷ USD.

 • GDP bình quân đầu người: 6.100 USD (năm 2016)


Với Nhật Bản

 • Dân số: 126.702.133 người

 • GDP (Tính theo sức mua): 4,932 nghìn tỷ USD (năm 2015); GDP (thực tế): 4,73 nghìn tỷ USD

 • GDP bình quân đầu người: 38.900 USD (năm 2016)


Một số nước trong khu vực Đông Nam Á:

Indonesia:

– Dân số: 258.316.051 người (năm 2016)
– GDP (tính theo sức mua): 3,028 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 941 tỷ USD
– GDP bình quân đầu người: 11.700 USD (năm 2016)

Malaysia:

– Dân số: 30.949.962 người (năm 2016)
– GDP (tính theo sức mua): 863,8 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 302,7 tỷ USD
– GDP bình quân đầu người: 27.200 USD (năm 2016)

 Philippines:

– Dân số: 102.624.209 người (năm 2016)
– GDP (tính theo sức mua): 801,9 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 311,7 tỷ USD
– GDP bình quân đầu người: 7.700 USD (năm 2016)

Thái Lan:

– Dân số: 68.200.824 người (năm 2016)
– GDP (tính theo sức mua): 1,16 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 390,6 tỷ USD
– GDP bình quân đầu người: 16.800 USD (năm 2016)

Trung Quốc:

– Dân số: 1.373.541.278 người (năm 2016)
– GDP (tính theo sức mua): 21,27 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP: 11,39 nghìn tỷ USD
– GDP bình quân đầu người: 15.400 USD (năm 2016)

Như vậy: Trong khu vực các nước so sánh Việt Nam đang là nước có GDP bình quân thấp nhất, kém Nhật Bản 6,4 lần. Dân số Việt Nam lại khá đông, thuộc dân số trẻ, số người nằm trong độ tuổi lao động tỷ lệ cao.

Bên cạnh đó, lợi thế lớn khác là lao động Việt Nam thường dễ quản lý, nhạy bén trong công việc do vậy nhiều năm gần đây tỷ lệ TTS Việt Nam sang Nhật đang tăng dần. Năm 2016, TTS Việt Nam vượt Trung Quốc về số lượng:

Năm 2012   8000
Năm 2013   9600
Năm 2014   19000
Năm 2015   27000                  
Năm 2016   40000
Năm 2017   ~50000

Đối với xí nghiệp Nhật Bản và nghiệp đoàn

 • Được sử dụng nguồn lao động giá rẻ, chất lượng

 • Có thể lựa chọn lao động theo yêu cầu mong muốn

 • Thủ tục không phức tạp

 • Doanh nghiệp phái cử có nhiều hỗ trợ tốt hơn (xem chi tiết tại: link)

 • Ít gặp rắc rối về việc quản lý lao động  

* Số liệu lấy từ (APEC 2017)

 

Xem thêm tiếng Nhật tại đây.

Tuyển chọn lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản hiện nay không còn quá xa lạ với các xí nghiệp, nghiệp đoàn Nhật Bản khi quan hệ Việt Nam- Nhật Bản ngày càng phát triển và tình trạng Cơ cấu dân số Nhật bản già. Nhiều các nghiệp đoàn Nhật Bản đã lựa chọn nguồn lao động Việt để đáp ứng nhu cầu lao đông và phát triển hoạt động của doanh nghiệp.