Liên kết hợp tác
Hầu hết thực tập sinh tiện CNC của Việt Nam không biết vận hành máy tốt, thậm chí không ý thức được vấn đề an toàn lao động gây ra những tai nạn đáng tiếc ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của xí nghiệp Nhật Bản.

Mặc dù chất lượng kỹ sư CNTT của Việt Nam được các xí nghiệp Nhật Bản đánh giá khá cao về tay nghề nhưng 100% kỹ sư đều rất kém trong giao tiếp khiến các quản lý xí nghiệp Nhật Bản rất khó khăn khi trao đổi công việc.