Thông tin liên hệ

ベトナムMD人材派遣株式会社

MD Complex ビル、68号、Nguyen Co Thach市道、My Dinh, Ha Noi

Hotline: +81 50 5534 6268 - Fax: (024) 320 08505

Email: info@mdvietnam.vn

Biểu mẫu Gửi thông tin liên hệ
*Họ tên của bạn: *Số điện thoại liên hệ: *Email liên hệ: *Nội dung liên hệ: